Slovník

albatros – 3 rány pod normu jamky
birdie – 1 rána pod normu jamky
bogey – 1 rána nad normu jamky
bunkr – písečná překážka
caddie – osoba, která nosí golfistovi hole
délka hole – vzdálenost od konce rukojeti k hlavě hole
„devatenáctá jamka“ – bar v klubovní budově
dlouhá hra – údery, pri nichž je důležité dosažení větší vzdálenosti
dog-led – zakřivení hrací plohy do prava či doleva
dvojitý bogey – 2 rány nad normu jamky
dvojputt – 2 rány nagreenu
eso – jamka na 1
etiketa – golfový kodex chování
fore! – varovné zvolání golfisty, jestliže míček může ohrozit jiného hráče
green – oblast golfivé jamky
hacker – špatný hráč
handicap – systém umožnující různým golfistům spolu soutěžit
hook – úder po němž se míč stočí ostře doleva
chip – krátký liftovaný úder zahrávaný v blízkosti greenu
chip in – chip až do jamky
hole in one – jamka na jeden
jdnoputt – jeden úder na greenu
krátká hra – výraz pro přibližovací údery ke greenu
loft – úhel sviraný hlavou hole
místní pravidla – pravidla týkající se neobvyklých rysů určitého hřiště
mulligan – příležitost k opakovanému zahrání posledního úderu
par – norma jamky
PGA – Professional Golfers Association
pitch – přibližovací úder ke greenu, ale delší než chip
pohřbený míč – když je míč částí pod povtchem bunkru
rough – oblast hřiště podél hrací plochy, kde je tráva hustší s hrubší
yips – neovladatelné záškuby nervového původu