Pravidla tour

Systém soutěže

Turnaje v rámci UNIVERS TOUR  jsou zaměřeny na amatérské hráče, kteří si zamilovali tento sport gentlemanů a chtějí jej přiblížit i svým přátelům, zaměstnancům a obchodním partnerům.

Jednotlivé turnaje se hrají podle pravidel golfu s dodržováním golfové etikety. Výsledky budou vyhlašovány v následujících kategoriích.

HCP 0-14  hra na rány s ½ vyrovnáním HCP

HCP 14,1-54  stableford

Pro zajištění rovnoměrného počtu hráčů v jednotlivých kategoriích si pořadatel turnajů vyhrazuje právo změny v kategoriích.

Pro nejlepší hráče v každé kategorii jsou připraveny věcné ceny, které splňují amatérský statut. Jsou připraveny i další vložené soutěže jako například Longest drive a Nearest to the pin.

Na závěrečném turnaji budou vyhlášeny výsledky celé Tour. Podmínkou pro hodnocení v celé Tour je odehrání alespoň 4 turnajů. Celkové hodnocení bude provedeno následovně: hráči budou započteny 4 nejlepší výsledky z celé Tour a to tak, že se vždy v daném turnaji danému hráči sečtou STB body bruto a netto a jejich nejvyšší součet se započítá do celkového hodnocení tour. A to i v první kategorii  0 – 14, kde hráči hrají na rány s vyrovnáním.

Nebude-li hráč, který se umístí na prvních třech místech, přítomen vyhlašování výsledků, automaticky o výhru přichází. Pořadí bude posunuto a cena bude předána hráči v pořadí následujícím za nepřítomným hráčem podle výsledkové listiny hned za ním. Toto pravidlo platí i pro celkové hodnocení.

Pravidla tour

Registrace hráčů:
Účastníci turnaje jsou povinni  dodržet termín uzávěrky registrace na daný turnaj. V případě, že termín registrace nedodrží, pořadatel má právo jej do turnaje  nezařadit.


Odpaliště:
Odpaliště na jednotlivých turnajích budou určena při vypisování daného turnaje. Hráči jsou povinni si tuto informaci ověřit u pořadatele a startéra turnaje.  

Přístroje pro měření vzdálenosti:
Zaměřovací pomůcky jsou povoleny používat.

Golf Buggy:
Autíčka – buggy jsou povoleny pouze hráčům, kteří předloží lékařskou  zprávu.
Hráči si autíčko hradí sami.


Vyhlašování výsledků  kategorií:
Výsledky jednotlivých turnajů budou vyhlašovány vždy do 30 min. po odevzdání score card posledního flightu. Pokud hráč, který  se umístil na stupni vítězů, není přítomen vyhlašování výsledů turnaje a předávání cen, automaticky o výhru přichází  a výhra se postupuje hráči, který se umístil jako další v pořadí hned za ním podle výsledkové listiny. Není možno jmenovat zástupce pro převzetí ceny.

 Vyhlašování výsledků vložených soutěží :
Pokud hráč, který  se umístil na stupni vítězů, není přítomen slavnostního předání cen, automaticky o výhru přichází  a výhra se postupuje hráči, který  se umístil v pořadí hned za ním. Není možno jmenovat ani zástupce, který  by cenu převzal.


Pořadí hry – postupný start:
Systém hry je vždy – postupný start a pořadatel si vyhrazuje právo sestavit startovní listinu samostatně.
Významný partner turnaje ma právo navrhnout sestavení svého flightu.

Všechny turnaje UNIVERS TOUR se hrají dle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště.

SAMOZŘEJMOSTÍ JE DODRŽOVÁNÍ „GOLFOVÉ ETIKETY“.

Podstata pravidel golfu

The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (známý pod zkratkou R&A) ze St Andrews ve Skotsku je jedním z nejstarších golfových klubů a určitě je nejvlivnějším klubem na světě. Založilo jej v roce 1754 22 „šlechticů a gentlemanů“ jako Spolek golfistů ze St Andrews a ve vývoji této hry sehrál hlavní roli; v roce 1897 se na návrh vedoucích klubů ve Spojeném království stal vůdčí autoritou ve věci golfových pravidel. Tato pravidla zveřejňuje R&A po poradě s United States Golf Association (USGA) a s golfovými organizacemi na celém světě a jsou překládána asi do dvaceti různých jazyků. Základní pravidla golfu se sice mění jen zřídka, ale Rozhodnutí o golfové hře jsou publikována každoročně a zaměřují se na nové a zvláštní situace, které nejsou ještě v pravidlech podchyceny. Průměrnému golfistovi nebo začátečníku stačí znalost základních pravidel hry – ale ta znát musí. Při golfu je třeba mít na paměti tři důležité zásady:

  •  Hrej na hřišti, jak jej najdeš.
  •  Odehrej míč, jak leží.
  •  Není-li možné ani jedno, jednej fair