Etiketa

Oxford English Dictionary definuje etiketu mimo jiné jako „konvenční pravidla osobního chování ve
zdvořilé společnosti“. Golf je pravděpodobně jediný sport, v němž jsou nepsaná pravidla etikety stejně
důležitá jako samotná oficiální pravidla – a v mnoha případech ještě důležitější. Mnoho jemnějších
bodů etikety je dokonce součástí oficiálních pravidel této hry. Golfová etiketa je něco, co by měl
důkladně znát každý golfista, ať už je to naprostý novic nebo zkušený profesionál, a v čem by se měl
snažit stále se zlepšovat. Většině golfových tradic se podařilo přežít změny doby ode dne, kdy
Ctihodný spolek edinburských golfistů poprvé přiložil brko na papír, aby zaznamenal pravidla své hry.
Dnes má golf ještě stále pověst sportovního odvětví, v němž navzdory prudkému celosvětovému
vzrůstu popularity ve druhé polovině 20. Století dosud žije sportovních duch a čest. Je však zřejmé, že
golf rychle ztrácí výlučnost a stává se masovým sportem v důsledku přílivu sponzorských peněz a
přímých televizních přenosů prostřednictvím satelitů do celého světa. Co to tedy je ta golfová etiketa a
proč je tak důležitá? Etiketa znamená prostě zdvořilost a ohleduplnost ke spoluhráčům jak na
golfovém hřišti, tak mimo ně. (Mějte na paměti, že sdílíte velkou oblast otevřené krajiny s lidmi, z nichž
každý má v úmyslu vypustit nebezpečnou střelu!) Etiketa přispívá k většímu bezpečí a radosti všech.